Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
Du kan ändra vilken sida som helst genom att klicka på länken "[[GetText(EditText)]]" i sidans sidfot. Sammansatta ord där alla delorden börjar med stor bokstav är hyperlänkar till andra sidor. Klickar man på sidtiteln i sidhuvudet (med större bokstäver, markerad med annan färg och ofta understruken) utförs en sökning efter alla sidor som refererar till den nuvarande sidan. Sidor som inte finns, men är länkade till, visas med ett frågetecken före namnet (alternativt visas länken i fet röd stil). För att skapa den sidan klickar man bara på frågetecknet eller länken och man ges möjlighet att skriva in den sidan. Det är också metoden att skapa en ny sida. Skapa bara en referens till sidan, klicka på referensen och skriv in sidinnehållet. (Mer information om detta finns i HjälpMedAttSkapaSidor). Du kan ändra vilken sida som helst genom att klicka på länken "<<GetText(EditText)>>" i sidans sidfot. Sammansatta ord där alla delorden börjar med stor bokstav är hyperlänkar till andra sidor. Klickar man på sidtiteln i sidhuvudet (med större bokstäver, markerad med annan färg och ofta understruken) utförs en sökning efter alla sidor som refererar till den nuvarande sidan. Sidor som inte finns, men är länkade till, visas med ett frågetecken före namnet (alternativt visas länken i fet röd stil). För att skapa den sidan klickar man bara på frågetecknet eller länken och man ges möjlighet att skriva in den sidan. Det är också metoden att skapa en ny sida. Skapa bara en referens till sidan, klicka på referensen och skriv in sidinnehållet. (Mer information om detta finns i HjälpMedAttSkapaSidor).

WikiWikiWebb

En WikiWikiWebb är en grupp-hypertext-miljö med fokus på enkel åtkomst och ändring av information.

Du kan ändra vilken sida som helst genom att klicka på länken "EditText" i sidans sidfot. Sammansatta ord där alla delorden börjar med stor bokstav är hyperlänkar till andra sidor. Klickar man på sidtiteln i sidhuvudet (med större bokstäver, markerad med annan färg och ofta understruken) utförs en sökning efter alla sidor som refererar till den nuvarande sidan. Sidor som inte finns, men är länkade till, visas med ett frågetecken före namnet (alternativt visas länken i fet röd stil). För att skapa den sidan klickar man bara på frågetecknet eller länken och man ges möjlighet att skriva in den sidan. Det är också metoden att skapa en ny sida. Skapa bara en referens till sidan, klicka på referensen och skriv in sidinnehållet. (Mer information om detta finns i HjälpMedAttSkapaSidor).

Vill du har något ställe att öva på, så finns det en speciell sida som heter WikiSandLåda. Öva gärna på den sidan tills du känner dig förtrolig med hur en wiki fungerar, innan du ändrar andra sidor.

För att läsa mer om vad en WikiWikiWeb är, lås om hur en Wiki fungerar på WhyWikiWorks eller WikiNature. Titta också gärna sidan med vanliga frågor och svar WikiWikiWebFaq och OneMinuteWiki.

Den här wikin är också en del av ett nätverk av olika Wikiar: InterWiki-webben, vilket innebär att du väldigt enkelt kan referera till all informationen i hela det nätverket av allmänt öppna Wiki-webbplatser.

Bra platser att börja utforska en wiki på är:

  • SenasteÄndringar: se var andra arbetar på just nu

  • SökSida: sök eller bläddra i databasen på olika sätt

  • TitelRegister: ett register över alla sidor i wikin

  • OrdRegister: ett register över alla ord som finns i sidtitlarna. Kan ses som en sorts konceptuell lista över wikin.

  • PlatsNavigering: en sida som leder till olika sorts index och register över wikin

  • WikiSandLåda: en sida att experimentera på

För att finna mer hjälp, se sidorna HjälpInnehåll och HjälpRegister.

Wikinamn

Ett WikiNamn är ett sammansatt ord, där varje delord börjar med en stor bokstav. WikiNamn blir automatiskt hyperlänkar till sidor med den titeln. Vad exakt som är en stor bokstav och vad som är en liten är bestämt av anpassningen, men normalt tillåts alla bokstäver från Latin-1-teckenuppsättningen (ISO-8859-1). Se nedan för hur asiatiska språk, hebreiska och språk med icke-latinska bokstäver behandlas.

När du klickar på en sidtitel i sidhuvudet, som är en länk (t.ex. HjälpFörNybörjare på den här sidan), får du en lista på alla sidor som länkar till den här sidan. Detta fungerar även på sidor som inte är inskrivna ännu.

Ett frågetecken före en sidlänk, eller alternativet att sidlänken är i röd fetstil, betyder att sidan inte har skapats ännu (exempelvis DetFinnsIngenSådanHärSida). Klicka på frågetecknet (alternativt länken, om den är röd) om du vill skriva den sidan. En lista på alla sidor som refereras till, men inte finns, kan du få på sidan ÖnskadeSidor.

Om du vill skriva ett ord med blandade stora och små bokstäver utan att det tas som ett WikiNamn, så kan du använda konventionen med sex enkla apostrofer i ordet, ex Wiki''''''Namn. Ett alternativ är att använda två stycken grava accenter Wiki``Namn

För att lära dig mer om Wikimärkspråket, se HjälpMedÄndringar.

Godtyckliga sidnamn

Vill du skapa länkar till sidor som har namn som inte följer wiki-konventionen, så kan du skriva sidnamnet mellan hakparenteser, exempelvis ["ettuddasidnamn"]. Detta kan användas för speciella ändamål då det inte är lämpligt att sidornas namn följer wiki-standarden, till exempel genom att göra en lista med CD-skivor, där sidnamnet är CD:ns titel. Det kan också användas för att skapa sidnamn som innehåller icke västerländska bokstäver i namnet.

/!\ Detta är ett val som görs vid konfigurationen av wiki-systemet, så det är inte säkert att det fungera. För att slå på denna funktion i anpassningen, måste variabeln allow_extended_names sättas till ja.

HjälpFörNybörjare (last edited 2008-04-29 11:45:28 by localhost)