Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
[[TableOfContents]] <<TableOfContents>>
Line 20: Line 20:
I många fall behöver du prenumerera på den engelska e-post-listan [http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/moin-devel MoinMoin Developer List]. I många fall behöver du prenumerera på den engelska e-post-listan [[http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/moin-devel|MoinMoin Developer List]].

Närbesläktade ämnen

Innehåll

Att hjälpa till med MoinMoin-utveckling

MoinMoin skulle sakna ganska många funktioner om det inte vore för all hjälp som kommer från användarna. Vad du kan göra för att förbättra MoinMoin och för din egen förmån:

  • utveckla nya utvidgningar (makron, åtgärder, direktiv, parsrar)
  • använda CVS-versionen av MoinMoin och testa de nya funktionerna

  • testa MoinMoin på en speciell plattform eller med någon speciell Python-version

  • ...

I många fall behöver du prenumerera på den engelska e-post-listan MoinMoin Developer List. Mer information om MoinMoins källkod och andra utvecklingsaspekter kan du finna på MoinMoin-wikin eller på MoinDev och dess undersidor.

Bidrag till MoinMoin

Distributionen innehåller ett filkatalog med namn "contributions" som innehåller olika utvidgningar som har bidragits, men som inte är del av den officiella distributionen. Denna katalog innehåller utvidgningar bidragna av MoinMoin-användare som anses vara för exotiska eller kräver för mycket arbete för att integreras in i huvuddistributionen. Ett annat skäl till att inte inkludera dem är för att undvika bördan av underhåll av dem när strukturella förändringar av MoinMoin-koden sker, (vilket händer).

Således är dessa källkoder här för att du kan prova dem och dra nytta av funktioner som någon fann tillräckligt nyttiga för att skriva, men som du inte kan förvänta dig att de fungerar i den senaste versionen. Bidragsgivare uppmuntras att sända in sina bidrag...

Andra källor till bidrag från användarna är sidorna: ActionMarket, MacroMarket, ParserMarket och ProcessorMarket.

HjälpFörUtvecklare (last edited 2008-04-29 11:46:04 by localhost)