Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 22: Line 22:
 * [wiki:HjälpMedÄndringar/UnderSidor Den här sidan]
 * [wiki:Self:HjälpMedÄndringar/Undersidor Den här sidan]
 * [[HjälpMedÄndringar/UnderSidor|Den här sidan]]
 * [[HjälpMedÄndringar/Undersidor|Den här sidan]]
Line 25: Line 25:
 * [wiki:/TredjeNivån en undersida till den här sidan]  * [[/TredjeNivån|en undersida till den här sidan]]

Att skapa undersidor

Undersidor är grupper av sidor som har en gemensam huvudsida. Visserligen är detta också möjligt i klassis wiki, genom att använda namn som NågotÄmneUnderÄmne, men används istället NågotÄmne/UnderÄmne gör det lättare att navigera samt att man dessuom inte behöver skriva huvudsidans namn när man länkar från en undersida.

Således, genom att använda "/" för att sätta samman flera WikiNamn kan man skapa godtyckligt djupa hierarkier (begränsat av hur långa filnamn kan vara på systemet). I praktiken är undersidor vanliga sidor som har ett "/" i sitt namn och kan därför sparas på normalt sätt som alla andra sidor. Undersidor är ett inställningsbart alternativ, men är normalt tillåtet och det rekommenderas att det är det eftersom vissa av hjälpsidorna använder den funktionen.

Exempel

 * HjälpMedÄndringar/UnderSidor
 * [wiki:HjälpMedÄndringar/UnderSidor Den här sidan]
 * [wiki:Self:HjälpMedÄndringar/UnderSidor Den här sidan]
 * /TredjeNivån
 * [wiki:/TredjeNivån en undersida till den här sidan]

Hur det ser ut

HjälpMedÄndringar/UnderSidor (last edited 2008-04-29 11:45:48 by localhost)