Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
 * ["/UnderSidor"] - hur man kan gruppera relaterad information tillsammans  * [[/UnderSidor]] - hur man kan gruppera relaterad information tillsammans
Line 21: Line 21:
För att experimentera med wikimärkord, gå till WikiSandLåda och klicka sedan på "[[GetText(EditText)]]" längst ner på sidan. Du kan använda webbläsarens funktion "Duplicera Fönstret" (eller motsvarande), så att du kan ha hjälpsidan sida vid sida med redigeringsfönstret. För att experimentera med wikimärkord, gå till WikiSandLåda och klicka sedan på "<<GetText(EditText)>>" längst ner på sidan. Du kan använda webbläsarens funktion "Duplicera Fönstret" (eller motsvarande), så att du kan ha hjälpsidan sida vid sida med redigeringsfönstret.

Sidredigering

Namn på sidor måste SeUtSomDetHär. Det kallas ett WikiNamn. Om du skriver ett ord som SerUtSomDetHär, så blir det automatiskt en länk. Mer detaljer om detta kan du hitta i HjälpFörNybörjare.

Följande sidor beskriver olika märkord som kan användas för att ge olika effekter i formatering av texten på wiki-sidor:

För att experimentera med wikimärkord, gå till WikiSandLåda och klicka sedan på "EditText" längst ner på sidan. Du kan använda webbläsarens funktion "Duplicera Fönstret" (eller motsvarande), så att du kan ha hjälpsidan sida vid sida med redigeringsfönstret.

HjälpMedÄndringar (last edited 2008-04-29 11:46:11 by localhost)