Åtgärder

Ätergärder är verktyg som arbetear på en sida eller på hela wikin, men olikt makron lägger de inte till på vad en sida visar utan arbetar på sidinnehållet. De ger antingen en utmatning baserat på sidinnehållet (som t.ex. navigationshjälpmedel som sökning) eller har de funktioner som inte är relaterade till visningen av sidor (som att radera eller byta namn på en sida).

Det finns en grupp systemdefinierade åtgärder, vilka inkluderar sidredigering. Du kan också bygga ut de kända åtgärderna med dina egna. Se HjälpFörUtvecklare för mer information om det.

Följande åtgärder finns på botten av varje sida, förutom de som är användardefinitierade. Detta händer för alla åtgärder med blandade stora och små bokstäver i namnet. För åtgärder med namn som bara innehåller små bokstäver, se nedan. En del av åtgärderna kanske inte finns på varje wiki-plats.

Följande åtgärder är interna och används för att visa vissa ikoner och länkar i sidhuvudet och sidfoten eller som supplement till vissa makros.

HjälpMedÅtgärder (last edited 2008-04-29 11:45:28 by localhost)