Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 20: Line 20:
Om e-post finns tillgänglig läggs till en extra funktion i AnvändarInställningar-dialogen. Det är fältet "[[GetText(Your email address)]]" och knappen "[[GetText( Mail me my account data )]]". Användaren kan skriva in sin e-post-adress, som gavs vid registrering och klicka på knappen för att få sig tillsänt till det ID-nummer som krävs för återinloggning. Om e-post finns tillgänglig läggs till en extra funktion i AnvändarInställningar-dialogen. Det är fältet "<<GetText(Your email address)>>" och knappen "<<GetText( Mail me my account data )>>". Användaren kan skriva in sin e-post-adress, som gavs vid registrering och klicka på knappen för att få sig tillsänt till det ID-nummer som krävs för återinloggning.
Line 24: Line 24:
En användare kan prenumerera på ändringar av wiki-sidor genom att antingen klicka på kuvert-ikonen [[Icon(subscribe)]], eller genom att lägga till ett reguljärt uttryck i fältet "Prenumererade wikisidor" i AnvändarInställningar. När en prenumererad sida ändras skickas automatiskt ett e-brev till prenumeranten, om inte den som gör ändringen väljer att inte göra det genom att klicka bort rutan "[[GetText(Send mail notification)]]". E-brevet som sänds innehåller information om vem som ändrade sidan, en länk till sidan och en diff med ändringen. En användare kan prenumerera på ändringar av wiki-sidor genom att antingen klicka på kuvert-ikonen <<Icon(subscribe)>>, eller genom att lägga till ett reguljärt uttryck i fältet "Prenumererade wikisidor" i AnvändarInställningar. När en prenumererad sida ändras skickas automatiskt ett e-brev till prenumeranten, om inte den som gör ändringen väljer att inte göra det genom att klicka bort rutan "<<GetText(Send mail notification)>>". E-brevet som sänds innehåller information om vem som ändrade sidan, en länk till sidan och en diff med ändringen.

Aktivering av E-post-stöd

Sätt "mail_smarthost" och "mail_from" i konfigurationen aktiverar funktioner som förklaras nedan. Dessa funktioner är annars inte tillgängliga, eftersom de inte har några förinställda värden.

mail_from

Detta värde används i"From:"-huvudet i e-post som sänds iväg.

mail_smarthost

Detta är den IP- eller domän-namnet på en SMTP-server. På en Unix-värd, kan du försöka localhost. På en Windows-maskin är detta normalt en maskin i ditt LAN, eller någon värd hos din internetförsörjare (ISP).

Se också HjälpMedAnpassning

E-post-funktioner

MoinMoin tillåter för närvarande två e-post-baserade tjänster, som förklaras nedan.

Sändandet av Login-Data

Om e-post finns tillgänglig läggs till en extra funktion i AnvändarInställningar-dialogen. Det är fältet "Your email address" och knappen "Mail me my account data". Användaren kan skriva in sin e-post-adress, som gavs vid registrering och klicka på knappen för att få sig tillsänt till det ID-nummer som krävs för återinloggning.

Ändringsunderrättelse

En användare kan prenumerera på ändringar av wiki-sidor genom att antingen klicka på kuvert-ikonen Subscribe, eller genom att lägga till ett reguljärt uttryck i fältet "Prenumererade wikisidor" i AnvändarInställningar. När en prenumererad sida ändras skickas automatiskt ett e-brev till prenumeranten, om inte den som gör ändringen väljer att inte göra det genom att klicka bort rutan "Send mail notification". E-brevet som sänds innehåller information om vem som ändrade sidan, en länk till sidan och en diff med ändringen.

HjälpMedAnpassning/EpostStöd (last edited 2008-04-29 11:45:40 by localhost)