Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
[[TableOfContents]] <<TableOfContents>>
Line 19: Line 19:
||{{{[[FullSearch('text')]]}}} || söker efter "text" i alla sidor || Sök efter {{{FullSearch}}}:[[FullSearch('FullSearch')]] || ||{{{[[FullSearch('text')]]}}} || söker efter "text" i alla sidor || Sök efter {{{FullSearch}}}:<<FullSearch('FullSearch')>> ||
Line 31: Line 31:
||{{{[[RandomPage]]}}} || en länk till en slumpvis sida || [[RandomPage]] ||
||{{{[[RandomPage(#)]]}}} || länkar till ett antal slumpvisa sidor || Två slumpvisa sidor:[[RandomPage(2)]] ||
||{{{[[RandomPage]]}}} || en länk till en slumpvis sida || <<RandomPage>> ||
||{{{[[RandomPage(#)]]}}} || länkar till ett antal slumpvisa sidor || Två slumpvisa sidor:<<RandomPage(2)>> ||
Line 34: Line 34:
||{{{[[Anchor(anchorname)]]}}} || marko för att sätta in ankare på en sida || [[Anchor(här)]][#här] || ||{{{[[Anchor(anchorname)]]}}} || marko för att sätta in ankare på en sida || <<Anchor(här)>>[[#här]] ||
Line 40: Line 40:
||{{{[[PageCount]]}}} || ger antalet sidor || [[PageCount]] sidor || ||{{{[[PageCount]]}}} || ger antalet sidor || <<PageCount>> sidor ||
Line 49: Line 49:
||{{{[[BR]]}}} || infoga en hård radbrytning || rad 1[[BR]]rad 2 ||
||{{{[[Include(HejVärlden[,"heading"[,level]])]]}}} || infoga innehållet från en annan sida || [[Include(HejVärlden)]] ||
||{{{[[BR]]}}} || infoga en hård radbrytning || rad 1<<BR>>rad 2 ||
||{{{[[Include(HejVärlden[,"heading"[,level]])]]}}} || infoga innehållet från en annan sida || <<Include(HejVärlden)>> ||
Line 52: Line 52:
||{{{[[Date(timestamp)]]}}} || visar tiden med systemets inställningar || [[Date()]] ||
||{{{[[DateTime(timestamp)]]}}} || visar tiden [[
FootNote("timestamp" kan vara tomt, vilket betyder tiden just nu, eller är annars antalet sekunder efter 1970 (unixtid), eller är en W3C tidsspecifikation ("2002-01-23T12:34:56").)]] med användarens inställning || [[DateTime()]] ||
||{{{[[GetText(text)]]}}} || laddar I18N texts (huvudsakligen för användning på hjälpsidor) || "Edit``Text" är översatt till "[[GetText(EditText)]]" ||
||{{{[[Date(timestamp)]]}}} || visar tiden med systemets inställningar || <<Date>> ||
||{{{
[[DateTime(timestamp)]]}}} || visar tiden <<FootNote("timestamp" kan vara tomt, vilket betyder tiden just nu, eller är annars antalet sekunder efter 1970 (unixtid), eller är en W3C tidsspecifikation ("2002-01-23T12:34:56").)>> med användarens inställning || <<DateTime>> ||
||{{{[[GetText(text)]]}}} || laddar I18N texts (huvudsakligen för användning på hjälpsidor) || "Edit``Text" är översatt till "<<GetText(EditText)>>" ||
Line 57: Line 57:
[[FootNote]] <<FootNote>>
Line 61: Line 61:
 [[SystemInfo]]  <<SystemInfo>>

Makron

Med makron kan du göra vissa systemomperationer på normala wikisidor. Det enda som gör dessa sidor speciella är att de innehåller makron. Om du redigerar en sida som SenasteÄndringar eller SystemInfo, så ser du exempel på det.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Sökmakron

Makro

Beskrivning

Exempel

[[TitleSearch]]

söker i sidtitlar

Se SökSida

[[FullSearch]]

söker i sidinnehåll

Se SökSida

[[FullSearch()]]

sök den aktuella sidtitlen i alla sidor (som att klicka på sidtiteln)

Se KategoriKategori-sidan

[[FullSearch('text')]]

söker efter "text" i alla sidor

Sök efter FullSearch:

[[GoTo]]

gå direkt till en sida som du matar in

Se SökSidan

[[PageList(regex)]]

listar alla sidor vars titel matchar det reguljära uttrycket

Se HjälpInnehåll

Makro

Beskrivning

Exempel

[[RecentChanges]]

ger en lista med de senast ändrade sidorna

Se SenasteÄndringar

[[TitleIndex]]

ger en lista på alla sidtitlar

Se TitelRegister

[[WordIndex]]

ger en lista på alla ord i sidtitlarna

Se OrdRegister

[[WantedPages]]

ger en lista på alla refererade icke-existerande sidor

Se ÖnskadeSidor

[[OrphanedPages]]

ger en lista på alla sidor som inte någon annan sida länkar till

Se FöräldrarlösaSidor

[[AbandonedPages]]

ger en lista på de sidor som inte har ändrats på längst tid

Se ÖvergivnaSidor

[[RandomPage]]

en länk till en slumpvis sida

HelpOnNotification

[[RandomPage(#)]]

länkar till ett antal slumpvisa sidor

Två slumpvisa sidor:

[[TableOfContents]]

ger en lokal innehållsförteckning

Se nedan

[[Anchor(anchorname)]]

marko för att sätta in ankare på en sida

#här

Systeminformation

Makro

Beskrivning

Exempel

[[InterWiki]]

ger en lista på alla kända InterWiki-namn

InterWiki

[[SystemInfo]]

ger information om den här wiki:n, om pythontolken och systemet

SystemInfo

[[PageCount]]

ger antalet sidor

3112 sidor

[[PageSize]]

listar storleken på alla sidor

Se SidStorlek

[[StatsChart(type)]]

ger statistiska tabeller (tillåtna typer för närvarande är: hitcounts, pagesize, useragents)

Se HändelseStatistik med undersidor

[[SystemAdmin]]

Web-interface till wiki-administration (inte färdig ännu med version 1.0)

Se SystemInfo

Annat

Makro

Beskrivning

Exempel

[[Icon(image)]]

visar systemikoner

Se HjälpMedNavigering

[[UserPreferences]]

visar en dialog för användarinställningar

Se AnvändarInställningar

[[BR]]

infoga en hård radbrytning

rad 1
rad 2

[[Include(HejVärlden[,"heading"[,level]])]]

infoga innehållet från en annan sida

[[FootNote(text)]]

Lägg till en fotnot (texten kan inte innehålla någon wiki-märkord), eller infoga alla explicit insamlade fotnötter om makrot är argumentläst

Se HjälpMedAttSkapaSidor för ett exempel

[[Date(timestamp)]]

visar tiden med systemets inställningar

2021-12-01

[[DateTime(timestamp)]]

visar tiden 1 med användarens inställning

2021-12-01 16:45:43

[[GetText(text)]]

laddar I18N texts (huvudsakligen för användning på hjälpsidor)

"EditText" är översatt till "EditText"

[[TeudView]]

användbart för IntraNet-utvecklings-wikis och är ett sätt att se pydoc dokumentation formatterade via en XSLT stilmall. För detaljer se TeudProject

Se TeudViewer?module=MoinMoin.macro.TeudView

  1. "timestamp" kan vara tomt, vilket betyder tiden just nu, eller är annars antalet sekunder efter 1970 (unixtid), eller är en W3C tidsspecifikation ("2002-01-23T12:34:56"). (1)

Hur det ser ut

Vi visar inte exempel för alla makron här, då det skulle göra sidan för lång. Vi visar endast vad makrot [[SystemInfo]] visar:

  • Python Version
    2.7.18 (default, Sep 22 2021, 16:02:57) [GCC 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-3)]
    MoinMoin Version
    Release 1.8.1 [Revision release]

HjälpMedMakron (last edited 2008-04-29 11:46:04 by localhost)