Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 17: Line 17:
  * [[Icon(up)]] hoppar till den överliggande sidan om du står på en underliggande sida (se ["HjälpMedÄndringar/UnderSidor"])
  * [[Icon(view)]] uppdaterar den aktuella sidan
  * [[Icon(print)]] visar sidan i ett format lämpligt för utskrivning utan sidhuvud och sidfot
  * [[
Icon(xml)]] skapar en XML-version av den aktuella sidan (fortfarande experimentellt, skapar MoinMoin:StyleBook, en MoinMoin:DocBook variant)
  * [[Icon(subscribe)]]/[[Icon(unsubscribe)]] prenumerera på e-postunderrättelse när den aktuella sidan ändras. Den ljusare varianten betyder att du redan får sådana underrättelser för sidan.
  * [[Icon(edit)]] säg något, dvs. redigera sidan
  * [[Icon(info)]] visar metainformation om aktuell sida. Specifikt den fulla ändringshistoriken
  * [[Icon(diff)]] visar skillnaderna mellan den nuvarande och förra versionen av den här sidan
  * [[Icon(find)]] visar söksidan
  * [[Icon(help)]] visar hjälpsidan
  * [[Icon(home)]] länkar till användarens webbplats om användaren är inloggad och en sida där dennes inloggningsnamn finns.
  * <<Icon(up)>> hoppar till den överliggande sidan om du står på en underliggande sida (se [[HjälpMedÄndringar/UnderSidor]])
  * <<Icon(view)>> uppdaterar den aktuella sidan
  * <<Icon(print)>> visar sidan i ett format lämpligt för utskrivning utan sid
huvud och sidfot
  * <<Icon(xml)>> skapar en XML-version av den aktuella sidan (fortfarande experimentellt, skapar MoinMoin:StyleBook, en MoinMoin:DocBook variant)
  * <<Icon(subscribe)>>/<<Icon(unsubscribe)>> prenumerera på e-postunderrättelse när den aktuella sidan ändras. Den ljusare varianten betyder att du redan får sådana underrättelser för sidan.
  * <<Icon(edit)>> säg något, dvs. redigera sidan
  * <<Icon(info)>> visar metainformation om aktuell sida. Specifikt den fulla ändringshistoriken
  * <<Icon(diff)>> visar skillnaderna mellan den nuvarande och förra versionen av den här sidan
  * <<Icon(find)>> visar söksidan
  * <<Icon(help)>> visar hjälpsidan
  * <<Icon(home)>> länkar till användarens webbplats om användaren är inloggad och en sida där dennes inloggningsnamn finns.

Navigationsraden högst upp på varje sida ger dig möjlighet att gå till: StartSidan, SenasteÄndringar (lista på ändrade sidor), TitelRegister (register över alla sidtitlar), OrdRegister (register över alla ord i sidtitlar), PlatsNavigering (lista på navigationshjälpmedel) och HjälpInnehåll (huvudsidan för hjälp).

Uppe till höger finns det några ikoner som du kan klicka på för att nå de vanligaste funktionerna:

 • Up hoppar till den överliggande sidan om du står på en underliggande sida (se HjälpMedÄndringar/UnderSidor)

 • View uppdaterar den aktuella sidan

 • Print visar sidan i ett format lämpligt för utskrivning utan sidhuvud och sidfot

 • XML skapar en XML-version av den aktuella sidan (fortfarande experimentellt, skapar StyleBook, en DocBook variant)

 • Subscribe/Unsubscribe prenumerera på e-postunderrättelse när den aktuella sidan ändras. Den ljusare varianten betyder att du redan får sådana underrättelser för sidan.

 • Edit säg något, dvs. redigera sidan

 • Info visar metainformation om aktuell sida. Specifikt den fulla ändringshistoriken

 • Diffs visar skillnaderna mellan den nuvarande och förra versionen av den här sidan

 • KeyError: 'page_find_page' visar söksidan

 • KeyError: 'page_help_contents' visar hjälpsidan

 • Home länkar till användarens webbplats om användaren är inloggad och en sida där dennes inloggningsnamn finns.

Klickar du på sidtiteln som finns i högst upp i sidhuvudet, så visas alla sidor som den här sidan refereras från. Längs ner på sidan hittar du de traditionella redigerings- och söklänkarna från original-wikin. Dessutom finns det fält för snabbsökning bland titlar och sidtext och länkar för anpassningsbara kommandon som är installerade.

HjälpMedNavigering (last edited 2008-04-29 11:46:19 by localhost)