Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
Om du har [http://4suite.org/ Python4Suite] installerat på ditt system så är det möjligt att spara XML-dokument som sidor. Det är viktigt att dessa sidor börjar med en XML-deklaration "{{{<?xml ...>}}}" på sidans allra första rad. Det "stylesheet" som ska användas måste också specificeras. Detta görs genom att använda ett [http://www.w3.org/TR/xml-stylesheet/ standard-xml-stilmall skript-instruktion], med namnet på sidan som innehåller stilmallen som parameter till "{{{href}}}". Om du har [[http://4suite.org/|Python4Suite]] installerat på ditt system så är det möjligt att spara XML-dokument som sidor. Det är viktigt att dessa sidor börjar med en XML-deklaration "{{{<?xml ...>}}}" på sidans allra första rad. Det "stylesheet" som ska användas måste också specificeras. Detta görs genom att använda ett [[http://www.w3.org/TR/xml-stylesheet/|standard-xml-stilmall skript-instruktion]], med namnet på sidan som innehåller stilmallen som parameter till "{{{href}}}".
Line 31: Line 31:
[[Include(XsltVersion)]] <<Include(XsltVersion)>>

XML-sidor och XSLT-processning

Om du har Python4Suite installerat på ditt system så är det möjligt att spara XML-dokument som sidor. Det är viktigt att dessa sidor börjar med en XML-deklaration "<?xml ...>" på sidans allra första rad. Det "stylesheet" som ska användas måste också specificeras. Detta görs genom att använda ett standard-xml-stilmall skript-instruktion, med namnet på sidan som innehåller stilmallen som parameter till "href".

Se följande exempel för detaljer. Det kan också ses på XsltVersion-sidan.

Example

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

  <xsl:template match="/">
   This Wiki is running an XSLT engine by
   <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')"/>
   (<a href="{system-property('xsl:vendor-url')}"><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')"/></a>)
   implementing XSLT v<xsl:value-of select="system-property('xsl:version')"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Hur det ser ut

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

 • <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

  <xsl:template match="/">

  • This Wiki is running an XSLT engine by

   <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')"/> (<a href="{system-property('xsl:vendor-url')}"><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')"/></a>) implementing XSLT v<xsl:value-of select="system-property('xsl:version')"/>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

HjälpMedXmlSidor (last edited 2008-04-29 11:46:13 by localhost)