Textformateringsregler

Hold afstand med blanke linjer mellem afsnit. Brug [[BR]] til at lave linjeskift i afsnit.

Du kan fremhæve tekst som kursiv eller fed. Kursiv fås ved at omkranse teksten med 2 x enkelte anførselstegn. Fed fås ved at omkranse teksten med 3 x enkelte anførselstegn. Du kan få superscript tekst ved at omkranse med circumflex (potens-tegn).

Indsæt program-kildekode uden formatering, vist med "fast bredde"-skrifttype vha. tre "tuborg-klammer":

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Bemærk, at indenfor kodeafsnit, både indlejret og fremvist, bliver al wiki markup ignoreret. En alternativ og kortere syntaks for indlejret kode er at bruge "backtick" tegn (bemærk at det kan slås fra i sitets opsætning, men er aktiveret som standard).

Du kan få mere information om mulig markup under HelpOnEditing.

Eksempel

Blander ''kursiv'' og '''fed''':
 * '''''Blandet''' i begyndelsen''
 * '''''Blandet'' i begyndelsen'''
 * '''Blandet i ''slutningen'''''
 * ''Blandet i '''slutningen'''''

Du husker muligvis ''a''^2^ `+` ''b''^2^ `=` ''c''^2^ fra matematiktimerne.

En { { {indlejret kodesekvens} } } har start- og slutmarkørerne på samme linje. Ellers skal du bruge `backticks`.

En kodefremvisning har markørerne på forskellige linjer: { { {
'''Ingen''' markup her!
} } }

/!\ I eksemplet ovenfor har vi escape't markørerne til kildekodesekvenser ved at indsætte mellemrum mellem tuborg-klammerne.

fremvist

Blander kursiv og fed:

Du husker muligvis a2 + b2 = c2 fra matematiktimerne.

En indlejret kodesekvens har start- og slutmarkørerne på samme linje. Ellers skal du bruge backticks.

En kodefremvisning har markørerne på forskellige linjer:

'''Ingen''' markup her!

Farvelagt kodefremvisning

Der er flere måder at få farvelagt formatering af Python kodeFootNote(Der er i øjeblikket ikke support for andre sprog end Python.):

  1. start en kodefremvisning med en linje som kun indeholder "#!python"
  2. Tilknyt indlejret en fedhæftet fil med endelsen ".py" vha. "inline:"
  3. start en side med en Python-format proces-instruktion ("#format python")

Eksempel:

   1 from colors import palette
   2 palette.colorize('python')