Differences between revisions 1 and 2
- No differences found!

PlatsNavigering är den centrala platsen for att utforska denna Wiki. MoinMoin förstår dessa typer av indexingscheman utav IndexingScheme:

Längst ner på varje sida finns det knappar för att navigera till andra sidor med anknyting till sidan:

  • LiknandeSidor

  • LokalPlatsKarta

Dessutom finns [[PageList]], [[FullSearch('text')]] och [[TableOfContents]], som ger dig möjlighet att automatiskt generera index för sammanhängande delar av en Wiki.

PlatsNavigering (last edited 2008-04-29 11:46:24 by localhost)