Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:
 [[TitleSearch]]  <<TitleSearch>>
Line 19: Line 19:
 [[FullSearch]]  <<FullSearch>>
Line 27: Line 27:
  [[GoTo]]   <<GoTo>>

Du kan använda den här sidan för att söka igenom alla sidor på den här WikiWikiWebben. Stora och små bokstäver spelar ingen roll i sökorden.

Bra platser att börja utforska en Wiki från är:

  • SenasteÄndringar: se vilka sidor som arbetas på

  • SökSida: sök eller bläddra igenom databasen på olika sätt

  • TitelRegister: ett register på alla sidor i wikin

  • OrdRegister: ett register med alla ord som finns i sidtitlarna

  • WikiSandLåda: en sida som det är fritt att göra redigeringsexperiment på

Här är en sökning på sidtitlar:

Här kan du söka på alla ord i alla texter:


  • Display context of search results
    Case-sensitive searching

Du kan också använda "reguljära uttryck", till exempel:

    seriali[sz]e

Du kan också gå direkt till en sida, eller skapa en ny sida, genom att ge namnet här:

SökSida (last edited 2008-04-29 11:46:18 by localhost)