Differences between revisions 1 and 2
- No differences found!

En WikiHjemmeSide er din personlige side i et WikiWikiWeb, hvor du kan placere information om hvordan du bedst kontaktes, dine interesser og evner, osv. Den betragtes som ejet af personen som oprettede den, så vær varsom med at redigere den.

Når du opretter en, så tilføj ordet KategoriHjemmeside på den, lissom det er gjort på denne side.


KategoriHjemmeside

WikiHjemmeSide (last edited 2008-04-29 11:45:58 by localhost)