Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
Den allra första wiki-platsen med namn [wiki:Wiki:FrontPage] skapades 1994 som ett automatiserat bihang till Wiki:PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen Wiki:InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för Wiki:PeopleProjectsAndPatterns. Den allra första wiki-platsen med namn Wiki:FrontPage skapades 1994 som ett automatiserat bihang till Wiki:PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen Wiki:InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för Wiki:PeopleProjectsAndPatterns.
Line 10: Line 10:
 * http://www.c2.com/cgi/wiki or wiki:Wiki/FrontPage  * http://www.c2.com/cgi/wiki or Wiki:FrontPage
Line 13: Line 13:
 * [http://news.mpr.org/programs/futuretense/daily_rafiles/20011220.ram Radiointervju med Ward Cunningham]  * [[http://news.mpr.org/programs/futuretense/daily_rafiles/20011220.ram|Radiointervju med Ward Cunningham]]

Den allra första wiki-platsen med namn FrontPage skapades 1994 som ett automatiserat bihang till PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för PeopleProjectsAndPatterns.

WardCunnigham var skaparen och programmeraren av den sidan. Han valde wiki-wiki som en snabb ordagrann ersättning och undvek därför att kalla sitt program för "quick-web". En tidig webbplats WikiWikiHyperCard gör att man kan spåra idéerna tillbaka till en HyperCard, som han skrev i början på 80-talet.

Se också följande länkar:

WikiWikiWebb (last edited 2008-04-29 11:45:53 by localhost)