Den allra första wiki-platsen med namn FrontPage skapades 1994 som ett automatiserat bihang till PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för PeopleProjectsAndPatterns.

WardCunnigham var skaparen och programmeraren av den sidan. Han valde wiki-wiki som en snabb ordagrann ersättning och undvek därför att kalla sitt program för "quick-web". En tidig webbplats WikiWikiHyperCard gör att man kan spåra idéerna tillbaka till en HyperCard, som han skrev i början på 80-talet.

Se också följande länkar: