Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av '''[[PageCount]] sidor''' (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation. Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av '''<<PageCount>> sidor''' (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.
Line 6: Line 6:
[[RecentChanges]] <<RecentChanges>>
Line 8: Line 8:
|||| [[Icon(diff)]] || markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)||
|||| [[Icon(updated)]] || markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)||
|||| [[Icon(new)]] || markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades||
|||| <<Icon(diff)>> || markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)||
|||| <<Icon(updated)>> || markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)||
|||| <<Icon(new)>> || markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades||

Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av 3252 sidor (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se WikiSites/Aggregation.


2022-12-05
[DIFF] 12:13 Info LillaZollei
2022-11-28
[DIFF] 14:34 Info LiamrSennott
[DIFF] 14:32 Info LiamrSennott
[DIFF] 14:31 Info LiamrSennott [1-17] #04 Upload of attachment 'multiplecomparisons .ppt'.
#06 Upload of attachment 'fsfast.ppt'.
#08 Upload of attachment 'fs.multimodal1_2018 .pptx'.
#10 Upload of attachment 'fs.roi.EB_wiki.pptx '.
#13 Upload of attachment 'GLM.pptx'.
#15 Upload of attachment 'freesurfer.troubles hooting.sep2022.ppt' .
#17 Upload of attachment 'fsrecon.sep2022.ppt x'.
[DIFF] 14:31 Info LiamrSennott [1-2]
2022-11-16
[DIFF] 15:18 Info buildqa [1-4]
[DIFF] 15:16 Info buildqa
2022-11-15
[DIFF] 10:45 Info AllisonStevens
2022-11-08
[DIFF] 15:03 Info JuanIglesias [1-2]
2022-10-28
[DIFF] 18:07 Info JuanIglesias
2022-10-26
[DIFF] 10:24 Info AllisonStevens [1-2]

Diffs

markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)

[UPDATED]

markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)

[NEW]

markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades

SenasteÄndringar (last edited 2008-04-29 11:45:48 by localhost)