Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av '''[[PageCount]] sidor''' (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation. Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av '''<<PageCount>> sidor''' (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.
Line 6: Line 6:
[[RecentChanges]] <<RecentChanges>>
Line 8: Line 8:
|||| [[Icon(diff)]] || markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)||
|||| [[Icon(updated)]] || markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)||
|||| [[Icon(new)]] || markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades||
|||| <<Icon(diff)>> || markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)||
|||| <<Icon(updated)>> || markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)||
|||| <<Icon(new)>> || markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades||

Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av 3178 sidor (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se WikiSites/Aggregation.


2022-06-29
[DIFF] 13:57 Info BenjaminBillot [1-4] #02 Attachment 'synthseg-robust.png ' deleted.
#03 Attachment 'segmentations.png' deleted.
2022-06-24
[DIFF] 10:14 Info DougGreve
2022-06-19
[DIFF] 11:03 Info DougGreve [1-2]
2022-06-09
[DIFF] 13:02 Info AndrewHoopes
2022-06-06
[DIFF] 13:27 Info DougGreve
2022-06-02
[DIFF] 11:07 Info AndrewHoopes
2022-05-02
[DIFF] 08:57 Info AndrewHoopes [1-4]

Diffs

markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)

[UPDATED]

markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)

[NEW]

markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades

SenasteÄndringar (last edited 2008-04-29 11:45:48 by localhost)