Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
Här följer en lista med 25 slumpvist utvalda sidor (utav totalt [[PageCount]]):[[RandomPage(25)]] Här följer en lista med 25 slumpvist utvalda sidor (utav totalt <<PageCount>>):<<RandomPage(25)>>

SlumpvisSida (last edited 2008-04-29 11:45:46 by localhost)